logo
Richelpad 8, 5094 GM
Lage Mierde

013-5092648

info@hdssupport.nl

Cursussen

Wij organiseren graag cursussen voor rundveedierenartsen en in samenwerking met dierenartspraktijken organiseren we ook graag voorlichtingsbijeenkomsten voor veehouders

HDS Support

De firma 'HDS Support' is opgericht door vier bevriende dierenartsen. Het doel van ons bedrijf is het ondersteunen van veehouders in hun bedrijfsvoering.

Simherd

SimHerd is een computermodel van een melkveestapel. In drie decennia is het model toegepast en ontwikkeld binnen het onderzoeksdomein van management....

HDS Support

richt zich op de (doelstellingen van de) veehouder

Zijn/haar wensen en toekomstdromen worden geformuleerd in doelstellingen voor de kortere en langere termijn. Het formuleren van deze doelstellingen, uitwerken tot een actieplan en controle op de uitvoering van de taken gebeurt door de boerderijraad. De boerderijraad bestaat uit de veehouder en medewerkers, de dierenarts, veevoorlichter en bij voorkeur de boekhouder/accountant.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het bedrijf wordt er een technische nul-meting gedaan met de bedrijfsgegevens die er van het bedrijf bekend zijn. Daarnaast wordt er m.b.v. SIMHerd (een economisch simulatieprogramma)  inzicht gegeven over de financiële situatie (de economische nul-meting).

Met behulp van de verkregen inzichten van bovenstaande tools worden er arbeid technisch en economisch realistische doelstellingen gemaakt,  passend bij de wens van de veehouder. Deze doelstellingen worden verwerkt in een gericht actieplan, met de meest aantrekkelijke en verantwoord onderbouwde actiepunten.
De actiepunten worden door de tijd gevolgd met bovenstaande tools.

Richt zich op (de signalen van) de koe.

Om (meer)  inzicht in de veestapel te krijgen worden de dieren gescoord op zgn. gezondheidskenmerken. Het vee wordt verdeeld in een aantal risicogroepen.

 

Groep 1
Pas afgekalfde dieren.
Groep 2
dieren voor drachtonderzoek
Groep 3
dieren die niet tochtig zijn geweest/gezien
Groep 4
dieren vlak voor de droogstand (200 dagen drachtig)
Groep 5
Dieren voor afkalven
Groep Pd
Pinken voor drachtonderzoek
Groep Pc
Pinken voor BCS

Bij deze dieren worden wekelijks of 2 wekelijks diverse gezondheidskenmerken gescoord volgens bepaalde protocollen. Deze scores worden verwerkt in werklijsten en diverse overzichten. Tevens worden deze scores samen met alle bekende koegegevens gebruikt in de kwantitatieve analyse (zie onder HDS)

Momenteel zijn er 30 dierenartsen bij ruim 50 bedrijven actief met het systeem.

Neem geheel vrijblijvend contact op met HDS Support

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Voor onze privacyklaring klik op 'meer info'