logo
Richelpad 8, 5094 GM
Lage Mierde

013-5092648

info@hdssupport.nl

Het Deens Systeem

HDS Support: De nieuwste veterinaire bedrijfsbegeleiding

HDS-Support onderscheidt zich van andere veterinaire bedrijfsbegeleidingen omdat alle aspecten van het bedrijf in een actieplan worden geïmplementeerd.

Met de toekomstvisie van de veehouder als uitgangspunt wordt met diverse objectieve scores en alle aanwezige data de complete bedrijfsvoering in beeld gebracht.

De boerderijraad (veehouder met voorlichters van alle pluimages) voeren het actieplan uit zodat beoogde resultaten ook daadwerkelijk worden gehaald.

HDS-Support is begonnen met intensieve veterinaire bedrijfsbegeleiding waarbij wekelijks of 2-wekelijks bij koeien, in 5 risicogroepen, gezondheidskenmerken worden gescoord. De scores worden geanalyseerd samen met alle bekende data van het bedrijf wat samen met het simulatieprogramma SIM Herd leidt tot een economisch onderbouwd actieplan.

Ondertussen is de begeleiding uitgebreid naar het zgn. Totaaladvies.

Het Totaaladvies van HDS-Support onderscheidt zich van de oorspronkelijke vorm van bedrijfsbegeleiding door,

 1. De veehouder te vragen naar de (bedrijfs-) doelstelling die leidend zijn voor het actieplan en de uitvoering daarvan.
 2. De koe de antwoorden te laten geven op de vraag “hoe is de bedrijfssituatie?”, want de koe is per slot van rekening degene op het bedrijf die echt weet hoe het met haar gaat.                 Aangezien ze het ons niet zal vertellen wordt er op alle niveaus gescoord.
  Het moto hier is: Meten is weten!
 3. Zekerheid over diagnoses en de oorzaak door alle beschikbare data te analyseren en daarmee statisch bewezen verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg van specifieke            problemen.
 4. Financiële consequenties te berekenen met het simulatieprogramma SIM Herd waardoor men weet wat aanpassingen (actieplannen) onder de streep in Euro’s opleveren.
 5. Adviseurs te bundelen in een boerderijraad.
  Want samen weet je meer dan alleen

Wat vinden wij belangrijk?

 • Productie en diergezondheid, met focus op productie per hectare.
 • Productie en het milieu.
 • Productie en arbeidsvreugde, rekening houdend met productie per uur.
 • Productie en de relatie met de rest van de samenleving

Volgens HDS Support speelt bedrijfsgrootte hierbij geen beslissende rol. Ongeacht bedrijfsgrootte is er altijd ongeveer 1 arbeidskracht per 100 koeien. De beslissende factoren voor het bedrijf van de toekomst zijn netto bedrijfsopbrengst en arbeidsvreugde.

HDS Support benadert veehouders bij voorkeur in samenwerking met een lokale dierenartsenpraktijk. Wij ondersteunen de veehouder en de lokale practicus graag bij:

 1. Het opstellen van een ‘bedrijfsstatus’, inclusief economische analyses met SIMHerd.
 2. Het toezenden van ‘intelligente’ werklijsten en het verwerken van klinische registreringen en diagnoses.
 3. Het opstellen van actieplannen.
 4. Het samenstellen van een ‘boerderijraad’, zodat de verschillende adviseurs van de veehouder de bedrijfsvoering optimaal ondersteunen.
 5. Coachen van zowel veehouders als zijn dierenarts.
 6. Kennisoverdracht door middel van cursussen.

De vier mensen achter HDS Support zijn:

Jan Berger

Rundveedierenarts (1988-) van 1988-2005 in Diessen. Vanaf 2005- actief als praktijk manager op diverse dierenartsenpraktijken..

Binnen HDS verzorgt Jan de PR, presentaties voor boeren en dierenartsen, programmeert het werklijstenprogramma en is ons dagelijkse aanspreekpunt in Nederland.

Derk Vink

Rundveedierenarts (1988-), sinds 1997 werkzaam in Denemarken.
Binnen HDS verzorgt Derk cursussen en bedrijfseconomische analyses op aanvraag van de praktiserende dierenarts.

Johan Vloet

Directeur van VSM-Automatisering. Binnen HDS regelt Johan alles voor de automatisering

Ronnie Berger

Secretaresse bij HDS sinds 2010. Verzorgt de dagelijkse dataverwerking en de werklijsten.