logo
Richelpad 8, 5094 GM
Lage Mierde

013-5092648

info@hdssupport.nl

Cursussen

Wij organiseren graag cursussen voor rundveedierenartsen en in samenwerking met dierenartspraktijken organiseren we ook graag voorlichtingsbijeenkomsten voor veehouders

Voorlichtingsbijeenkomsten voor Veehouders:
 1. Introductie bijeenkomsten: Wat zijn de voordelen voor de veehouder van bedrijfsbegeleiding, zoals wij die structureren?
  1. Wat verwachten we van deelnemende veehouders
  2. Hoe wordt een en ander georganiseerd.
 2. Technische avond: Een voorlichtingsbijeenkomst voor veehouders die al (langer) in de begeleiding zitten, misschien al ‘rapporten’ hebben gezien en geinteresseerd zijn in de betekenis van tabellen en grafieken zoals wij die gebruiken.
  1. Aan de hand van een bedrijfsrapport verklaren we hoe een Bedrijfsstatus tot stand komt. Op basis waarvan konkluderen we
  2. Hoe kunnen ‘koesignalen’ omgezet worden in economische prognoses? Van biologie naar economie met behulp van Simherd.
Wat kunnen rundveedierenartsen leren op onze cursussen?
 1. Bedrijfsbezoek:
  1. Wat zijn risicodieren en welke scores zijn zinvol wanneer?
  2. Hoe scores en diagnoses registreren zodat je later zinvolle analyses kunt doen?
  3. Kalibreren klinische registreringen. (Noodzakelijk als je zinvolle analyses wilt kunnen doen)
  4. Welke dieren behandelen?
  5. Hoe kunt je tijdens bedrijfsbezoeken trends opsporen en wat doet je hiermee?
  6. Waarover adviseer je tijdens een bedrijfsbezoek en hoe communiceer je dit?
  7. Waarover mag je tijdens een bedrijfsbezoek niet adviseren?
  8. Welke eisen moet je stellen aan een werklijst?
 2. Bedrijfsstatus:
  1. Kwantitatieve analyse: De 5 epidemiologische vragen beantwoorden: Wie?, Wat?, Waar?, wanneer? (= descriptieve epidemiologie) en waarom? (= analytische epidemiologie). Als soft ware voor deze analyses gebruiken we PirDap, Herdview, VPR plots en multifaktoriele analyses.(VPA)
  2. Kwalitatieve Analyse:
   1. Beschrijving gebouwen, management routines en voeding (Koekompas)
   2.  Sociale analyse: Sterke en zwakke zijdes van eigenaar, personeel en adviseurs. Wat kunnen ze en wat vinden ze leuk? Wat kunnen ze minder goed? Hoeveel tijd hebben ze?
  3. Economische Analyse: met behulp van Simherd kun je het ekonomisch effekt van een succesvol aktieplan berekenen. Dit is noodzakelijk om:
   1. De juiste doelstellingen op een bedrijf te kunnen vinden.
   2. Te kunnen prioriteren, het is altijd handig om de doelstellingen met het grootste ekonomische effekt het eerst te realiseren.
   3. De waarde van de dierenarts te kunnen dokumenteren. Wat levert (ziekte) preventie op dit bedrijf op?
 3. Van Bedrijfsstatus naar Veehouder:
  1. Hoe communiceer je een bedrijfsstatus naar de veehouder en zijn andere adviseurs?
  2. Hoe maak je een ‘Actieplan’ op basis van deze bedrijfsstatus.Liefst met input van ook de andere adviseurs..
  3. Hoe zorg je dat het actieplan ook wordt uitgevoerd en de doelstellingen worden bereikt?
Wij zorgen ervoor dat deelnemende dierenartsen certificeringspunten verdienen na deelname aan een van onze cursussen.